Mälarbuss

                Vi som kör denna trafik

är  Mälarbuss AB (556784-2801), Berga     647 95  Åkers Styckebruk.

Bolaget innehar tillstånd för beställningstrafik och linjetrafik.

Telefon 0159-210 23.